Pasaia Port

Etorkizuneko itsas lerroak zurekin marraztuko ditugu

Vista aérea del puerto de Pasajes

Gardentasuna

2022/01/01etik aurrera, Pasaiako Portuko Agintaritzaren Lehendakariak, Joakin Tellería Aguirrezabala jaunak, 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean jasotako ordainsari osoa, hurrengo kontzeptuek osatu zuten: 69.241,06 €-ko ordainsari finkoa, hamabi hilabetetan gehi bi aparteko ordainsaritan ordaindua; 19.645,58 €-ko ordainsari aldakorra; 2020 eta 2021 urteetako 6.548,42 €-ko atzerapenak eta, antzinakotasun gisa, 2.888,05 €. 

2022/01/01etik aurrera, Pasaiako Portuko Agintaritzaren Zuzendariak, César Salvador Artola jaunak, 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko uztailaren 4ra bitartean jasotako ordainsari osoa, hurrengo kontzeptuek osatu zuten: 30.574,78 €-ko ordainsari finkoa, hamabi hilabetetan gehi bi aparteko ordainsaritan ordaindua; 9.016,86 €-ko ordainsari aldakorra; 2020 eta 2021 urteetako 1.593,60 €-ko atzerapenak eta, antzinakotasun gisa, 4.446,37 €. 

2022/01/01etik aurrera, Pasaiako Portuko Agintaritzaren Zuzendariak, David Candelario Iparraguirre jaunak, 2021eko uztailaren 4tik 2021eko abenduaren 31ra bitartean jasotako ordainsari osoa, hurrengo kontzeptuek osatu zuten: 30.505,25 €-ko ordainsari finkoa, hamabi hilabetetan gehi bi aparteko ordainsaritan ordaindua; 9.731,78 €-ko ordainsari aldakorra; 2020 eta 2021 urteetako 1.118,18 €-ko atzerapenak eta, antzinakotasun gisa, 1.368,10 €.