Pasaia Port

Etorkizuneko itsas lerroak zurekin marraztuko ditugu

Vista aérea del puerto de Pasajes

Konpromiso ekonomikoa

Sektore publikoan merkataritza-zorra kontrolatzeko abenduaren 20ko 9/2013 Lege Organikoaren Lehen Xedapen gehigarrian ezarritakoa betez, Estatuko Portuen ordainketako batez besteko epeak argitaratu dira.

 

15/2010 Legearen 4.1 Artikulua aplikatuz ordaintze-aldia ez da 60 egunetik gorakoa izango.

Ordaintzeko batez besteko Aldia (OBA) guztira egindako ordainketen gain egunetan kalkulatutako zenbatekoa da, hautatutako eragiketen zenbatekoaren haztapenarekin.

OBA= Batuketa (ordaintzeko aldiaren egun kopurua * eragiketaren zenbatekoa) / Batuketa (hautatako eragiketen guztizkoa)

Ordaintze-egunen kopurua ordaintze-egunaren eta ordaintzeko legezko aldiaren hasierako egunaren arteko aldea bezala kalkulatzen da: 

Ordaintzeko egunak: Ordaintze eguna eta ordaintzeko legezko aldiaren hasierako egunaren arteko aldea

Pasaiako Portuko Agintaritzaren datuetatik ikusi ahal izan dugu aldiak honakoak direla:

  InbertsioakUstiapen-gastuak
Ordaintzeko batez-besteko aldia (OBA) 61,07 44,73

Iraunkortasun-memoriaren adierazleak

Negozioak eta zerbitzuak

ingresos-ocupacion-actividad

Okupazio eta jarduera tasengatiko diru-sarrerak eta horietako bakoitzaren ehunekoa negozioaren kopuru garbiari dagokionez; azken 6 urteotako eboluzioa

toneladas-movidas

Lurreko zerbitzugunearen metro koadroko mugitu diren tonak: azken 6 urteotako eboluzioa

Egitura eta inbertsioen maila

grafico-indicadores-compromiso-economico-2018-1

PPAren inbertsio publikoa cash flowarekiko. Azken hiru urteetako bilakaera.

grafico-indicadores-compromiso-economico-2018-2

Aktiboen berritzearen azken hiru urteetako bilakaera, urteko inbertsio bolumena, batez besteko aktibo netoekiko adierazita.