Pasaia Port

Etorkizuneko itsas lerroak zurekin marraztuko ditugu

Vista aérea del puerto de Pasajes

Argitalpenak

Gipuzkoako Foru Aldundiak Ondartxon eskatutako emakida, 6.750 m2-koa, sarrera kanalean.

Sprilur S.A.ri eman beharreko administrazio-emakida, Herrera Norteko 1.990 m2-ko okupazioaren gainean (jendaurreko erakustaldian):

Lehiaketa, Lezo 1eko erabilera anitzeko terminala administrazio-emakida bidez gaitu eta ustiatzeko esleipena egiteko dena (jendaurreko informazioaldian):

Pasaiako Portuko Planoa:

Arrantza Portua: 

Olgetarako itsasontziak:

Kaiak eta portuko guneak:

Lehiaketak eta kontratazioak

Pasaiako Portuko urteko memoria:

2018 urteko Pasaiako Portuko memoria (atalka):

Tasak eta tarifak:

 Portuko araudia:

Portuko guneen Erabileraren Plana:

Bisita didaktikoak: Bisita-inprimakia:

Pasaiako Portuko Agintaritzako Administrazio Kontseilua:

Pasaiako Portuko Plan Estrategikoa (2015-2025):

Pasaiako Portuko zerbitzuguneko Antolamenduko Plan Berezia (atalka):

Lehiaketak eta Kontratazioak:

Loturak: Trenbide-loturak:

Konpromiso Soziala: Babesa:

Laneko arriskuen prebentziorako:

Lan arriskuen prebentziorako politika:

Konpromiso soziala: Hizkuntzen Kudeaketa Eraginkorra:

Ingurumenarekiko konpromisoa: Sarrera:

Ingurumenarekiko konpromisoa: Uraren kalitatea:

Ingurumerakiko konpromisoa: Airearen kalitatea:

Konpromiso ekonomikoa: