Pasaia Port

Etorkizuneko itsas lerroak zurekin marraztuko ditugu

Vista aérea del puerto de Pasajes

Albisteak

Lurzoruaren desinfekzio lanak, bete-beharreko aurreneko lana.

Lurzoruen araudiak agintzen duen bezala, laginak hartu dira eta lagin horien emaitzen zain dago obrak aurrera egitea.

XX. mende hasieran zorua betetzeko erabilitako materialek aldatu dute lurzoruaren egoera.

Arrain-lonjako plazako lanek, bai proiektuan, bai Eusko Jaurlaritzako Lurraren Kalitateko Araudian jasota dagoen bezala, aurreikusitako epeen barruan burutzen ari da. Lonjako plazaren lanaren proiektuak, ekainaren 25eko Indusketa Planak jasotzen duen 4/2015 legea betetzea aurreikusten du, zein, kutsatutako lurraren prebentziorako eta zuzenketarako lanak, dagokioen ingurumen-erakundearen aurrean, jasotzen duen. 

Dokumentu honek, bertako materialaren zati txiki bat jasotzea eskatzen du, eraikiko den plaza, etorkizunean, kalitate arloan, beharrezko guztiak betetzen dituela bermatzearren. Lan hau, 2013ko abenduan egin zen, baita emaitzak indarrean dagoen Planan eguneratu ere. Indarrean dagoen idatziak, alegia, lur-kutsaduraren araudiak, ordea, lurzoruaren berrazterketa egitera behartzen du hondeaketa egin aurretik, hondeatutako materiala  zer zabortegira bidal daitekeen aldez aurretik jakiteko.

Maiatzaren 9an egin zen bigarren lagin-bilketa, tamainu handiko erretrohondeamakina bat erabiliz. Hara bertaratu behar izan zuen, halaber, Eusko Jaurlaritzak onetsitako ikuskari bat. Hartutako agiriak, holandako laborategi batera bidali dira aztertzera eta bertako emaitzak hamabost egun barru jasotzea espero da. Behin emaitzak eskutan, hondeaketa egin ahal izango da. Bitartean, eta araudia betez, ezin dira lurrak mugitu.

Kutsadurak ez du jatorri zehatza baina, XX. mende hasieran ingurune hori betetzeko erabili ziren lurretara egozten zaie. Argi dagoena, lur-kutsadurak ez duela, inolaz ere, lur-eremu horietan garatu diren jarduerekin zerikusirik izan.

 

 


2019a, urte ezin hobea izaten ari da Pasaiarentza. Puertos del Estado-ko apirileko datuak eskuartean ditugula, Pasaiako Portuak, %11ko hazkundearekin, Estatuko gainontzeko portu guztien batazbesteko igoera, %3,6koa, hirukoiztu egin duela esan dezakegu; Bilboko portua (%3,2ko hazkundearekin) gainditu duela.

Datu ezin hobea, beraz, Pasaiakoarena, zein, batazbesteko %6,5ko hazkundearekin, gainerako portuen gainetik hazi den. Suezia, Holanda eta Alemania dira Pasaiara iristen diren salgaien jatorri nagusiak, eta Britainia Handia, Belgika edo Irlanda, trafikoen helmuga kasu askotan. Zentzu honetan, trafikoaren %82a, bukatutako produktu siderurgikoetan (bobina itxura duten altzairuzko xaflen inportazioa eta altzairuzko perfilen exportazioa, batik bat) kontzentratzea, portu honen espezializazio maila altuaren adierazgarri da. Trafiko hauen joera, hazkunde nabarmena izan da; guztien artean, txatarra nabarmentzen delarik - alor siderurgikoan lehengai nagusienetakoa-, azken lau hilabeteetan, trafikoa ia zortzikoiztu baitu, bolumenari dagokionez. Honenbestez, Pasaiako portuan, 3 egoera gertatzen ari dira une honetan.

Lehenik, trafiko siderurgikoetan espezializaturiko gipuzkoar enklabea aurkitzen dugu, txatarraren trafikoaren igoerak bermatzen duena. Zentzu honetan, produktu siderurgikoak, bukatutako produktuek - Olaberriako edo Bergarako fabriketan eraldatutako altzairuzko perfilak, exportatzekoak- eta altzairuzko bobinek  - penintsulako automozioa kontsumitzaile dutenak- osatzen dute.

Bigarrenez, zementua, produktu minerala (magnesita, gatza, kokea, bentonita eta potasak) edo nekazaritzako elikagaiei (pentsuak, zerealak eta ongarriak) dagozkien granel sendoak daude. Produktu hauen hazkundea, urtaroko edo kontextu ziklikoez aparte, estaldun biltegirik eragiltzeko erabilgarritasunaren menpean daude erabat. Egoera hau hobetzearren, Herrera Mendebaldeko 7.000 metro koadroko azaleran biltegiak eraikitzeko lehiaketa esleitu egin da. Ildo beretik, laster hasiko dira 4 pabilioi berri eraikitzeko lanak ere.

Hirugarrenez, negozio berriei, hala nola, automobilen, paper pastaren, egurraren, produktu kimikoen edo tren bagoien trafikoaren hazkunde iraunkorrari erantzuna eman behar zaio, izan ere, ezinbestekoak dira guztiak portu honen lehiakortasunerako. Hilabete eta erdi barru, gutxi gora behera, jasoko ditugu gipuzkoar portuan garatzen ari den ikerketa teknikoaren aurreneko emaitzak, portuaren edukiera optimizatzeko zioa dutenak, hain juxtu.

Portu Agintaritzako Lehendakariaren esanetan, "muineko kontua da gai hau, portuari, gaur egun duen salgai-sailari milio bat tona salgai berri eranstea ahalbidetuko duelako, eta hau, edukiontzetarako terminal berri bat abian jartzetik pasatuko da, nahitaez".

 


Gaur goizean Pasaiako arrain-lonjako proiektuari amaiera emango dioten lanak hasi dira. Urbanizazio-lanak, lau urtez geldirik egon ostean, Pasaiako Portu Agintaritzak bizkortu egin ditu, bai arrain-lonjaren azkeneko edifikazioaren lizitazioak eta esleipenak eta bai, arrain-lonjaren ingurunea atontzeko lanak.

Proiektu luzea da, eta honenbestez, ezinbestekoa da lana zatitzea. Lehenik eta behin, arrain-lonjako plazan eta inguruan jardungo da. Lan hauek, Sasoi Eraikuntzak S.L. enpresari esleitutakoak, dira hain juxtu, gaur hasten direnak eta zehazki, plazaren inguruko oinarrizko egokitzapenari dagokio. Honi erantsita,Trintxerpeko arrain-lonjarako sarrerako (Esnabide kalea) garbiketa lanak daude, baita bertan dagoen hesiaren berriztapena. Lan hauek, hilabete eta erdi barru esleituko dira.  Bi proiektu hauen emaitza, hirigunean integratuta egongo den plaza garbia izango da, eraikuntza hau aurkezteko eginiko bideoan agertzen den bezala: http://bit.ly/PasaikoLonja.

ENTRADA PLAZALONJA SINTEXTO WEB

Urbanización de la plaza de la lonja Pesquera. Pasaiako arrain-lonjako plazaren urbanizazioa.

Bigarrenez, proiektuan erabateko garrantzia duen lana dena, arrain-lonjako barnealdeko egokitzapena, instalazioak errendimendu osoan funtzionatu dezan. Fase honetan egin beharreko lanak, batez ere, sotoan eta beheko solairuan izango dira. Sotoan, egitura optimizatzea izango da helburua, batetik, aparkatze-beharrei soluzio emteko eta bestetik, funtzionaltasuna eta lan-espazioaren antolamendua hobetzeko. Beheko solairuari dagokionez, hots, arrain freskoaren sarbidea itsasoz edo errepidez, lan-gunea optimizatzea da zioa, batetik, karga erraz kargatzea/deskargatzea ahalidetzeko amilburutik edo lurreko sarbideetatik. Solairu honetan ere, 1600 metro koadro profitatuko dira handizkako  arrain-saltzaileentzat 8 biltegi berri eraikitzeko, iada dauden 23ei gehituko zaizkionak. Honen helburu nagusia,  Pasaia, Euskadiko arrain-lonjarik garrantzitsuena izaten jarrai dezala da, baita estatu mailan duen goi-maila ere.

Bukatzeko, goiburu eraikinaz hitz egin. Lonjako erabiltzaileentzat, herritarrentzat eta bisitatzen gaituztenentzat zuzendutako zerbitzu eraikina, bulegoak, jatetxe-kafetegia, erabilpen anitzeko gela...edukiko duena. Zati honen barruko eta kanpoko egitura, aurten gauzatuko dela espero da.

 

 

 

 


A pesar de todo el ruido alrededor del puerto, los datos mandan, y a primeros de abril, el puerto crece un 11% respecto al año pasado para el mismo periodo. Si el primer trimestre de 2018 fue bueno, este crecimiento confirma la senda de recuperación del puerto, fuera de toda duda.

En este contexto, resaltar el buen comportamiento del siderúrgico y los automóviles, en términos de la estructura habitual. En este comienzo de año destaca, además, la mejora notable de la chatarra, la madera y determinados graneles como los cereales; todo ello sin menoscabo del mantenimiento de los nuevos tráficos incorporados el año pasado, como el material ferroviario.  

La Unión Europea supone el 84% del tráfico total, y Reino Unido supone  algo más de la cuarta parte de este movimiento. La mitad del tráfico a Europa es siderometalúrgico en sus diversas formas; de ello, un tercio tiene como origen y destino Reino Unido. Los datos sobre tráfico de vehículos  arrojan una proporción similar a los que se dan en la exportación de productos siderometalúrgicos. Así por tanto, el Reino Unido es, actualmente, el principal socio comercial de Pasaia -en términos de destino directo-, seguido de Bélgica, Holanda y Suecia.  

Con respecto a la actividad pesquera, el acumulado se reduce ligeramente en un 1,6%, por lo que se puede afirmar que se mantiene la actividad. En este área, destacar el inicio de los trabajos para finalizar la obra de la lonja, donde, prácticamente la totalidad de las acciones a acometer se encuentran en proceso de licitación,  lo que indica que en el plazo de este año se podrá trabajar con mucho más espacio y medios.