X

Entra y descubre un puerto funcional

Pasaia Port

Nueva web

Dibujamos contigo las líneas marítimas del futuro

Pasaia Port

Dibujamos contigo las líneas marítimas del futuro

Vista aérea del puerto de Pasajes

Sector pesquero

Asociación de Detallistas de Pescado de Gipuzkoa

 • Dirección: Loyola, 14 - 3ºC - 20005 Donostia
 • Teléfono: 943 423 132
 • Email: adpguipuzkoa@gmail.com
 • Fax: 943 423 132

MAPESGI (Asociación Mayoristas de Pescado de Gipuzkoa)

 • Dirección: Recinto Pesquero s/n - 20110 Pasaia.
 • Teléfono: 943 395 888
 • Email: amapesgi@terra.es
 • Web: --
 • Fax: 943 396 817

Cooperativa de Exportadores de Pescado de Gipuzkoa (COEXPE)

 • Dirección: Recinto Pesquero s/n - 20110 Pasaia.
 • Teléfono: 943 399 160
 • Email: amapesgi@terra.es
 • Web: --
 • Fax: 943 396 817

Pasaiako Izotza S.A.

 • Dirección: Recinto Pesquero s/n - 20110 Pasaia.
 • Teléfono: 943 400 751
 • Mail: p.izotza@telefonica.net
 • Web: --
 • Fax: 943 400 172

Cofradía de Pescadores San Pedro

ZALGOI S.L.

 • Dirección: Recinto Pesquero s/n - 20110 Pasaia
 • Teléfono: 943 943 394 797
 • Email: norpesc@euskalnet.net
 • Fax: 943 400 605

Pescados Salvio, S.L.

Fishing Companys S.L.